Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Người cao tuổi tỉnh Yên Bái kỷ niệm ngày truyền thống

16:26 | 09/06/2018 63 lượt xem