Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người cao tuổi tỉnh Yên Bái kỷ niệm ngày truyền thống

16:26 | 09/06/2018 136 lượt xem