Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Văn Yên ngàn trái tim hồng"

20:25 | 08/10/2018 304 lượt xem