Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Ngành Y tế với việc đảm bảo ATVSTP

19:48 | 24/08/2016 295 lượt xem