Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành GD - ĐT Văn Yên làm theo lời Bác

19:49 | 25/05/2018 618 lượt xem