Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngân hàng CSXH huyện Văn Chấn khoanh, giãn nợ cho người dân vùng lũ

19:30 | 04/01/2018 863 lượt xem