TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ngân hàng CSXH huyện Văn Chấn khoanh, giãn nợ cho người dân vùng lũ

19:30 | 04/01/2018 808 lượt xem