Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năng suất lúa đông xuân của huyện Văn Chấn đạt gần 59 tạ/ ha

19:04 | 23/05/2018 267 lượt xem