Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nâng cao giá trị, hiệu quả của di sản văn hóa phi vật thể - xòe cổ Mường Lò

18:42 | 23/12/2018 244 lượt xem