Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

19:42 | 03/05/2018 242 lượt xem