TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

19:42 | 03/05/2018 251 lượt xem