Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Nậm Có tập trung phát triển giao thông nông thôn

18:38 | 02/06/2019 125 lượt xem