Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Năm 2017 tỉnh Yên Bái thành lập thêm 39 HTX

18:33 | 31/12/2017 372 lượt xem