Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2017 tỉnh Yên Bái thành lập thêm 39 HTX

18:33 | 31/12/2017 446 lượt xem