Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Năm 2017 tỉnh Yên Bái thành lập thêm 39 HTX

18:33 | 31/12/2017 493 lượt xem