Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Năm 2017 tỉnh Yên Bái thành lập thêm 39 HTX

18:33 | 31/12/2017 400 lượt xem