Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

18:37 | 16/02/2019 193 lượt xem