Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong tháng 8/2018

20:18 | 17/08/2018 237 lượt xem