Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải nỗ lực huy động học sinh ra lớp sau Tết Nguyên đán

16:46 | 13/02/2019 213 lượt xem