Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: Thông tin người dân đào được viên đá trị giá hàng tỷ đồng chỉ là tin đồn

19:58 | 08/07/2019 329 lượt xem