TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lục Yên quyết tâm không để dịch lở mồm long móng xâm nhập vào địa bàn

19:45 | 10/01/2019 233 lượt xem