Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2018

14:12 | 26/04/2018 396 lượt xem