Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào Dự thảo Luật Quy hoạch

19:43 | 28/09/2017 272 lượt xem