Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 3 năm 2018

19:05 | 23/06/2018 385 lượt xem