Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 3 năm 2018

19:05 | 23/06/2018 317 lượt xem