HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Lễ trưởng thành học kỳ trong quân đội đợt 1/2017

19:23 | 08/06/2017 1,073 lượt xem