Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Lễ trưởng thành học kỳ trong quân đội đợt 1/2017

19:23 | 08/06/2017 1,083 lượt xem