Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh Yên Bái - Vân Nam (Trung Quốc) hội đàm

20:09 | 22/10/2019 919 lượt xem