TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lan tỏa phong trào nuôi heo đất khuyến học tại Thành phố Yên Bái

14:09 | 26/04/2018 287 lượt xem