Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lan tỏa phong trào nuôi heo đất khuyến học tại Thành phố Yên Bái

14:09 | 26/04/2018 335 lượt xem