Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ nghỉ Tết: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí

18:50 | 20/02/2018 226 lượt xem