TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kỳ họp thứ 7 - HĐND Thị xã Nghĩa Lộ khóa XIV

18:25 | 18/07/2018 311 lượt xem