Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 7 - HĐND Thị xã Nghĩa Lộ khóa XIV

18:25 | 18/07/2018 338 lượt xem