HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kỳ họp thứ 7 - HĐND Thị xã Nghĩa Lộ khóa XIV

18:25 | 18/07/2018 372 lượt xem