Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ khai mạc ngày 20/6

11:04 | 13/06/2019 81 lượt xem