Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Trạm Tấu

18:09 | 17/10/2018 349 lượt xem