TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Trạm Tấu

18:09 | 17/10/2018 231 lượt xem