Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đạt 81% kế hoạch năm

18:57 | 31/10/2018 253 lượt xem