TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đạt 81% kế hoạch năm

18:57 | 31/10/2018 230 lượt xem