KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại Yên Bái

19:40 | 19/09/2018 304 lượt xem