TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại Yên Bái

19:40 | 19/09/2018 250 lượt xem