Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại Yên Bái

19:40 | 19/09/2018 268 lượt xem