Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khởi công xây dựng nhà ở tái định cư cho 50 hộ dân của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên

19:46 | 06/09/2018 386 lượt xem