Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Khánh thành điểm trường Trống Gầu Bua - Xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải

18:54 | 02/04/2018 643 lượt xem