Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khánh thành điểm trường Trống Gầu Bua - Xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải

18:54 | 02/04/2018 797 lượt xem