TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khánh thành điểm trường Trống Gầu Bua - Xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải

18:54 | 02/04/2018 843 lượt xem