Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2018

20:48 | 04/10/2018 193 lượt xem