Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVIII

11:39 | 15/03/2019 129 lượt xem