TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVIII

11:39 | 15/03/2019 118 lượt xem