LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Khai mạc hội thi thiết bị dạy nghề tự làm lần thứ nhất năm 2014

08:03 | 27/11/2014 5,779 lượt xem