Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm Quế Văn Yên

11:26 | 30/09/2018 544 lượt xem