Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm bưởi Đại Minh lần thứ nhất năm 2018

19:29 | 24/11/2018 238 lượt xem