Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Festival dù lượn với chủ đề “ Bay trên mùa nước đổ”

19:34 | 13/05/2017 429 lượt xem