Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai hội đền Mẫu Thác Bà, huyện Yên Bình

19:29 | 14/02/2019 246 lượt xem