LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Huyện Yên Bình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

19:23 | 09/08/2019 169 lượt xem