KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Huyện Yên Bình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

19:23 | 09/08/2019 106 lượt xem