Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình giải ngân các nguồn vốn xây dựng đạt trên 86% KH

19:55 | 17/12/2018 144 lượt xem