TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình giải ngân các nguồn vốn xây dựng đạt trên 86% KH

19:55 | 17/12/2018 107 lượt xem