TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Văn Yên tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

18:25 | 04/02/2018 303 lượt xem