Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Yên tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

18:25 | 04/02/2018 328 lượt xem