TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Văn Yên biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2018

19:47 | 31/12/2018 122 lượt xem