Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Yên biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2018

19:47 | 31/12/2018 132 lượt xem