Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018

17:29 | 03/06/2018 237 lượt xem