Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Huyện Trấn Yên và Văn Yên sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

18:07 | 18/08/2019 162 lượt xem