Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên kiểm tra sản xuất vụ đông xuân tại các xã trên địa bàn

18:40 | 27/02/2018 185 lượt xem