Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu tiếp nhận 41,7 tấn gạo cứu đói dịp Tết

19:19 | 01/02/2018 404 lượt xem