Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhân dân giảm nghèo

19:06 | 18/12/2017 608 lượt xem