LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Huyện Mù Cang Chải tuyên truyền người dân chủ động trong phòng và dập dịch tả lợn châu Phi

18:18 | 08/06/2019 136 lượt xem