Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải tuyên truyền người dân chủ động trong phòng và dập dịch tả lợn châu Phi

18:18 | 08/06/2019 71 lượt xem