Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Huyện Lục Yên khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa”.

19:09 | 01/11/2017 357 lượt xem