Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện đoàn Yên Bình phát động "Ngày Chủ nhật xanh"

19:35 | 11/03/2019 79 lượt xem