Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện đoàn Văn Yên ra quân hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

18:45 | 16/09/2018 159 lượt xem