TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hủy nổ thành công 2 quả bom bi của Mỹ tồn sót sau chiến tranh tại huyện Trấn Yên

19:59 | 22/11/2018 92 lượt xem