Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hủy nổ thành công 2 quả bom bi của Mỹ tồn sót sau chiến tranh tại huyện Trấn Yên

19:59 | 22/11/2018 102 lượt xem